RSW Zorgadvies

Welkom bij RSW Zorgadvies!

RSW Zorgadvies is een organisatie voor consultancy in de eerstelijnszorg. Gericht op de professional en de organisatie, om processen te verbeteren en te vernieuwen.

De veranderingen in de zorgsector op het gebied van fysiotherapie volgen elkaar in hoog tempo op.
De overheid stimuleert marktwerking, waardoor de zorg verandert van een aanbodgerichte sector in een transparante, vraaggerichte sector.

Met een heldere visie, goed leiderschap en de durf om keuzes te maken in kwaliteit kunt u zich onderscheiden in de markt in uw specifieke regio.

RSW helpt u bij het stroomlijnen van uw secundaire en primaire bedrijfsprocessen in relatie tot advies in salarisadministratie, realtime boekhouding, zakelijke dashbords, benchmarktools, verzekeringen en nut en noodzaak van zorgplannen.

De kracht van RSW Zorgadvies is om dit proces te stimuleren en te begeleiden, waarbij het belang van de patiënt en u als praktijkeigenaar altijd centraal staat. Want ook in tijden van verandering blijft kwaliteit van zorg dé basisvoorwaarde voor elke zorgverlener, zorgorganisatie of zorgverzekeraar.